Contactgegevens
Contracked B.V.
Jan Tinbergenstraat 314
7559 ST Hengelo
Nederland
085- 785 5100
www.contracked.com

Auteur:Liz Herbert & Andrew Bartels

6 Gebieden waar Software as a Service (SaaS) gaat scoren.

Software als service wordt steeds gewoner. Op welke gebieden is het een aantrekkelijk alternatief, en waar blijft SaaS nog even geen optie?

Nu steeds meer IT-managers overwegen SaaS-oplossingen op te nemen in hun balboekje met tech-leveranciers, neemt ook de kans toe dat de huidige software-markt volledig op zijn kop wordt gezet. Hoewel het gebruik van SaaS in de komende jaren naar verwachting zal blijven stijgen, ligt daar ook een uitdaging voor de mensen die deze keuzes moeten maken. SaaS wordt bepaald niet uniform ingevoerd. In sommige software-categorieën zet SaaS het hele model op zijn kop, in andere zal het zelfs de enige optie zijn, en in veel gevallen verandert de opkomst van SaaS eigenlijk nauwelijks iets.

Om richting te bepalen in dit veranderende landschap heeft onderzoeksbureau Forrester meer dan 120 softwareproducten geanalyseerd, om te zien in hoeverre het aanbod op dit moment al wordt bepaald door SaaS-oplossingen, en om een beeld te schetsen van de toekomst voor dit model. In zijn algemeenheid verwacht Forrester dat SaaS zijn aandeel in de totale markt van software-investeringen zal verdubbelen van 7 procent in 2010 tot 16 procent in 2013. Het ligt dan ook voor de hand dat veel van de onderzochte product-categorieën in die periode te maken krijgen met een veranderend SaaS-aanbod. Hieronder laten we zien op welke manier SaaS een rol gaat spelen in de ERP en supply chain software-groepen.

ERP en supply chain software.
Er zijn nog maar erg weinig ERP en supply chain functionaliteiten die zijn opgenomen in een SaaS-model, en het lijkt niet waarschijnlijk dat daar in de komende jaren veel aan gaat veranderen. Veel van deze functies lijken te missie-gebonden, te bedrijfsspecifiek of te zeer geïntegreerd om met succes naar SaaS over te zetten. Een uitzondering is ePurchasing/eProcurement, waar een forse verschuiving heeft plaatsgevonden richting SaaS in nieuwe productcategorieën als services procurement, automatische uitgaven-analyses, supplier network services en supplier risk en performance management.

Tegen de achtergrond van toenemende SaaS-acceptatie doen IT-managers er goed aan zich voor te bereiden op een hybride landschap, waarin SaaS samenwerkt met gehoste en on-premise oplossingen, en waar vele nieuwe leveranciers opduiken in het totale software portfolio.

Om de weg te vinden in die complexe omgeving is het zaak de waardevolle aspecten van SaaS (zoals functionaliteit, community en toegankelijkheid) af te wegen tegen de risico's (zoals de levensvatbaarheid van de leveranciers, mogelijke vendor lock-in en beveiliging). Bovendien is het belangrijk op zoek te gaan naar nieuwe criteria en manieren om de kosten en de waarde van SaaS te kunnen vergelijken met de traditionele modellen, en zo een weloverwogen aankoopbeslissing te kunnen nemen.