Contactgegevens
Contracked B.V.
Jan Tinbergenstraat 314
7559 ST Hengelo
Nederland
085- 785 5100
www.contracked.com

Auteur: Managers Online

Ook facilitymanagers in de zorg kunnen snijden in kosten.

Er zijn verschillende manieren waarop facilitymanagers in de zorg de facilitykosten kunnen terugdringen. Want net als overal, moet er ook in de facility bezuinigd worden van de overheid. Het grootste besparingspotentieel ligt op het gebied van inkoop en contractbeheer.

Binnen de inkoopafdelingen van zorginstellingen is er namelijk nog veel ruimte voor professionalisering. Kostenbesparing op inkoop is dan ook mogelijk op twee niveaus. Zo is bij tactische inkoop kostenreductie mogelijk door leveranciersselectie, waarbij criteria als prijs, leveringsvoorwaarden en inkoopvoordeel van belang zijn. Op operationeel niveau kan er nog veel gewonnen worden door operationele handelingen die betrekking hebben op het optimaliseren van het bestellen en ontvangen van goederen. Hieronder valt ook het goed afhandelen van de factuur en de nazorg van het inkoopproces.

Op het gebied van contractbeheer blijkt dat organisaties vaak laks zijn in het onderhouden en beheren van contracten. Door hier meer aandacht aan te besteden, kunnen dubbele en onnodige contracten voorkomen worden. Daarbij kan gekeken worden of andere aanbieders diensten goedkoper aanbieden en kunnen mogelijk contracten gebundeld worden.