Contactgegevens
Contracked B.V.
Jan Tinbergenstraat 314
7559 ST Hengelo
Nederland
085- 785 5100
www.contracked.com

Auteur: Nico van Wijk

Onderzoek: Gemeenten minst professionele inkopers

De inkopers van de publieke sector gaan niet altijd even professioneel te werk, blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Best of Public Procurement van kennisnetwerk NEVI.

In vergelijking met zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) komen de gemeenten er bekaaid af. De zbo’s gaan het meest professioneel te werk, becijfert adviesbureau DPA, die het onderzoek heeft uitgevoerd. Dat zij meestal werken met een centrale inkooporganisatie is een belangrijke reden voor de hoge waardering. 

Het Rijk, de provincies, waterschappen, zorg en onderwijs scoren gemiddeld. De gemeenten scoren het laagst, volgens dit onderzoek waarvoor is gekeken naar de voorbereiding, de aanbesteding en de zogeheten uitnutting.

Contractbeheer

Vaak gaat het mis in de eerste fase. Inkopers worden te laat betrokken bij het proces. Het probleem is dan vaak dat wordt vergeten wat een klant eigenlijk wil. Zeker bij Europese aanbestedingen ligt de focus al snel op het proces van inkopen, waardoor het startpunt zo belangrijk is. Een ander heikel punt is het contractbeheer, vooral bij gemeenten. Het advies is de inkoper ook het contractbeheer te laten doen. Dat is nu bij de helft van de gemeenten niet het geval.

Opvallend: van de ondervraagden geeft 94 procent aan dat er ruimte is voor verbetering. “Dat zijn percentages die zelfs als we ze ook maar gedeeltelijk realiseren de inkoop tot lieveling van politiek en directie maken”, staat in de presentatie van de resultaten.” Van alle deelnemers aan het onderzoek denkt bijna 33 procent dat er veel te verbeteren valt aan het begin van het proces. Bijna het dubbele aantal ondervraagden ziet veel mogelijkheden tot verbetering in de laatste fase.

Integraal werken

Het advies: integraal werken. Oefen invloed uit tijdens alle drie fasen. "Doe je dit niet", stelt Hans Dussel van DPA. "Dan wordt inkopen aanbesteden en die tweede fase vonden we nou net het minst belangrijk..